วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ (ง 40280)


โครงงาน ดนตรีบำบัด
ผู้จัดทำ นายสุชาติ พระชัย ชั้น ม. 6/1
ครูผู้สอน อ.คเชนทร์ กองพิลา
เหตุผล ปัจจุบันสังคมไทยเรามีปัญหามากมายเข้า นอกจากปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมซึ่งเป็นปัญหาส่วนรวมแล้ว แต่ละคนก็ย่อมมีปัญหาส่วนตัวที่เกิดขึ้นแทบทุกวัน จึงเป็นสาเหตุให้คนไทยทุกคนมีความเครียดกันได้ทุกวัน เนื่องจากดนตรีเป็นศาสตร์ที่อยู่ใกล้ชิดกับเมากที่สุด ผมจึงคิดว่าดนตรีจะสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดที่เกิดขึ้นกับเราได้
คำถาม
1. คุณคิดว่าดนตรีจะสามารถบำบัดอารมณ์ได้อย่างไร ในยามที่คุณมีความเครียด
2. นอกจากช่วยบำบัดทางอารมณ์แล้ว ดนตรีบำบัดจะสามารถช่วยบำบัดโรคทางร่างกายได้หรือไม่ อย่างไร

โฆษณา
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ดนตรีบำบัด

ฟัง เสียงดนตรีคึกคักใจเราก็อยากเต้นตาม แต่พอเป็นจังหวะสบายๆ เราก็เริ่มรู้สึกผ่อนคลาย อย่างกับว่าจังหวะและเสียงนั้นสั่งใจเราได้ก็ไม่ผิดนัก
ด้วย เหตุนี้เอง คนยุคใหม่เลยนำความมหัศจรรย์ของดนตรีมาใช้กับการบำบัดความเครียด นอกเหนือจากการฟังเพลงทั่วๆ ไปแล้วรู้สึกดี ซึ่งจะว่าไปแล้ว ดนตรีไม่ได้เกิดจากจินตนาการในการจับโน่นผสมนี่ของตัวโน้ตอย่างที่เราคิด แต่เป็นการเรียบเรียงที่เป็นแบบแผน และมีโครงสร้างที่สามารถอธิบายในแนวทางวิทยาศาสตร์ได้ ดนตรีจึงสามารถสร้างขึ้นเพื่อนำมาบำบัดมความรู้สึก และอารมณ์เราได้อย่างน่าเชื่อถือ

Scrib D

Slide share
http://

Youtube
<a href="http://“><a href="http://“>

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น